!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

- Lägenhetsförråd

I föreningen finns det förråd som hör till din lägenhet, men även gemensamma förråd där du kan förvara saker. I alla gemensamma utrymmen får förvaringen bara vara kortvarig och du ansvarar själv för det du ställer dit.

Vid jämna mellanrum går styrelsen igenom de gemensamma förråden och uppmanar de boende att ta vara på eller märka upp sina ägodelar. Omärkta föremål tar vi därefter hand om och du kan under en kort period mot en avgift hämta ut dina saker. Föremål som inte hämtas ut kasseras. 

 

Vind- och källarförråd

Till din lägenhet hör ett källar- eller vindsförråd och utrymmet är märkt med ditt lägenhetsnummer. Här kan du förvara det du inte vill ha i lägenheten med undantag för brandfarliga vätskor eller gaser. Du ansvarar själv för säkerheten och att det finns lås.

Det är viktigt att du inte ställer något i gången utanför ditt förråd. Brandmyndigheterna är mycket stränga med att vinds- och källargångar inte får belamras.

Allt som står utanför förråd kan styrelsen omgående ta hand om och du riskerar direkt att bli av med dina ägodelar.

 

Barnvagnar och cyklar

I de flesta portar finns ett utrymme för förvaring av barnvagnar, pulkor mm. Här kan du ställa barnvagnen om du inte vill ha den inne i lägenheten. Du får däremot inte ställa ifrån dig barnens leksaker eller barnvagnen utanför ytterdörren.

Tänk på att trapphuset ska vara fritt från lösa föremål och fungera som utrymningsväg vid ex brand.