!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

- Parkering

Våra parkeringsplatser

Kopparvägens Samfällighetsförening äger och ansvarar för de tre större parkeringsytorna längs med Kopparvägen. Skyltar finns vid infarterna.

I samfällighetens styrelse ingår representanter från  Koppartackan, Kopparstaven och Kopparvinkeln.

Alla kostnader för parkeringsytorna, samt underhåll och drift tas ut av användarna genom parkerings-avgifter.

Parkering av personbil är endast tillåten i avsedda p-rutor. Ett begränsat antal p-rutor finns för lätt lastbil. Tunga fordon och husvagnar får inte parkeras på någon samfällighetens p-platser.

 

Boendeparkering

För 30 dagars boendeparkering krävs ett parkeringstillstånd och ett avgiftskvitto på 100 kronor. Bägge ska placeras väl synliga på framrutans insida.

All parkering gäller i högst 30 dagar, se nedan bild på P-skylt. Därefter ska bilen flyttas.Efter 30 dagar räknas det som uppställning och riskerar böter och senare bortforsling. 

För 12 månaders boendeparkering krävs ett parkeringstillstånd och ett avgiftskvitto på 1200 kronor. Kvitto på parkeringsavgiften beställs via Q-park telefon 0771-96 90 00. Bägge ska placeras väl synliga på framrutans insida.

Endast boende i de tre föreningarna kan mot en avgift på 250 kr erhålla ett parkeringstillstånd, max två tillstånd per lägenhet medges. 

Parkeringstillstånd kan köpas i Rutor & Ränder Kopparvägen 27

 

Korttids- och besöksparkering

En avgift om fem (5) kronor/timme ska betalas för parkeringstid mellan 19.00 och 07.00 under veckans samtliga dygn. Ett avgiftskvitto krävs och det ska placeras väl synligt på framrutans insida.

 

Parkeringsautomat 

Det finns två parkeringsautomater, vid Kopparvägen 29 och 53

 

Övervakning

Q-park ansvarar för all övervakning av parkeringarna.

Dokument

P-skylt.jpg 2010-06-22

Uppdaterad 2018-12-14