!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

- Ansvaret är ditt

Ibland ställs man inför frågan om vem det är som har ansvaret vid underhåll och reparationer i en bostadsrätt. Ibland fördelas ansvaret mellan föreningen och den boende. Vad som gäller kan du ta del av i stadgarna, som finns längst ner på sidan.

Här har vi valt att ta upp det allra viktigaste!

 

Elektricitet

Du ansvarar för el-abonnemanget och kostnaderna för den ström du förbrukar. Du ansvarar också för elledningar och strömbrytare, samt uttag.

 

Telefonledning

Telia ansvarar för teleledningen till det första teleuttaget/jacket i din lägenhet. Du ansvarar för övriga ledningar och teleuttag, samt teleabonnemang och de kostnader som tillhör detta.

 

Vatten- och avloppsledningar

Föreningen ansvarar för stamledningar till vatten och avlopp. Du ansvarar för vatten och avloppsledningar som finns inne i lägen-heten.

 

Kök

Du ansvarar för alla vitvaror, samt eventuell kolfilterfläkt ovanför spisen. Det är inte tillåtet att installera fläkt som blåser ut luften i ventilationskanalen eftersom det sätter ventilationen ur funktion och blåser in mat-os till grannarna.

Inspektion och rengöring av ventilerna sker med jämna mellan-rum. Om det upptäcks att en fläkt installerats felaktigt får du åter-ställa till godkänt skick på egen bekostnad.

 

Badrum

Du ansvarar för reservdelar och eventuella byten av toalettstol, handfat, och badkar eller duschkabin, samt blandare.

När du planerar att byta golv eller kakel ska du kontakta styrelsen för gemensam genomgång av skicket på fuktspärrar, golvbrunnen och de rör som går till elementet. Det kan vara lämpligt att byta dessa samtidigt som du arbetar i badrummet.

Det är viktigt att alla arbeten i badrummet utförs fackmässigt. Slarv kan orsaka fukt och mögelskador både hos dig och dina grannar. Arbete som blivit felaktigt utfört och kostnaderna för detta har du själv ansvaret för. Undersök om din hemförsäkring täcker fuktskador!

 

Balkongen

Att sätta blommor på balkongen och se hur det växer och gror är en trevlig sysselsättning för oss storstadsbor. Det är skönt att koppla av en stund i vår egen gröna oas och du får gärna ha många krukor och blomlådor, men de får inte hänga utanför balkongräcket.

Paraboler ska vara fast förankrade och får absolut inte sitta på utsidan av balkongens räcke och inte heller förankras utanför balkongens räcke.

Det är inte heller tillåtet att grilla på balkongen. Det är inte trevligt för grannarna att få in matoset eller oset som uppstår vid tändning av grillkol. Det är dessutom en stor brandrisk med hantering av eld och eldfarliga vätskor på balkongen.

Om du vill glasa in balkongen står du för alla kostnader, såväl investering som underhåll. Inglasningen ska vara fast förankrad i balkongens tak och golv.

Du kontaktar själv kommunkontoret för att få beslut om bygglov och du ska ha ett godkännande från styrelsen innan du sätter igång.

Uppdaterad 2011-09-07