!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

- Styrelse

Styrelsen väljs av medlemmarna på årsstämman och de samman-träder minst en gång i månaden.

Den viktigaste uppgiften för styrelsen är att se till att fastigheten sköts och förvaltas på ett bra sätt.

Till sin hjälp har styrelsen föreningens stadgar, de reglerar det ansvar och de rättigheter du har som medlem när det gäller skötsel och reparation av din lägenhet och det ansvar föreningen har.  

 

 

 

 

 

I styrelsen för brf Koppartackan ingår:

 

Ordförande

Per Åke Ferngren, Kopparvägen 43, telefon 583 507 83

 

Sekreterare

 

Ekonomiansvarig

Ann-Christin Sandström, Kopparvägen 61, telefon 070-694 81 95

 

Ledamöter

Lars Moberg, Kopparvägen 49, telefon 583 534 52

Birgitta Frigren, Kopparvägen 65, telefon 070-492 28 21

Per Arreman, Kopparvägen 63, telefon 070-5296532

 

Suppleanter

Jonas Vestling, Kopparvägen 51, telefon 070-8829266

Ethel Bengtsson, Kopparvägen 63, telefon 076-1477047

Uppdaterad 2018-06-28