!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

El till lägenheter

Föreningen har sedan 2012.12.01 sk Enhetsmätning. Detta innebär att föreningen köper all el till allmäna behov och till lägenheter. Respektive lägenhetsinnehavare får efter uppmätt förbrukning betala sin elförbrukning som debiteras på avier för månadsavgiften.

Debitering på månadsavier är med några månaders eftersläpning, tex el förbrukad juni tom augusti 2013 betalas med lika belopp på oktober, november och decembers månadsavi.

Vid försäljning av lägenhet måste säljare och köpare göra upp om den el som säljaren har förbrukat men som ej ännu är debiterad på månadsavier.

Boende har fått inloggningsuppgifter till en webb-sida där boende kan se sin förbrukning per dygn. Om du saknar inloggningsuppgifter eller har andra frågor om el och elfakturering kontakta kundtjänst HSB Norra Storstockholm.